Misyon Ve Vizyonumuz


MİSYONUMUZ

-İnovasyon ve teknolojiyi tüm paydaşlarımıza tanıtmak, benimsetmek ve uğruna çaba harcamaya teşvik ederek değer üretmek
-Üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın çağın gerekliliklerine uygun yetkinlikleri kazanarak, sadece ülkemizde değil, dünya çapında rekabet edebilecek kalifikasyonlara sahip bir şekilde mezun olmalarını sağlamak
-Ülkemizde teknolojinin sadece takipçisi değil, yön vericisi olacak bireylerin yetişmesi için gerekli olan farkındalığı kazandırmak
-Girişimcilik ruhunun aşılanması, konunun önemi hususunda farkındalık yaratılması ve eyleme geçirilmesi
-Okulumuzun bilinirliğini arttırmak

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz Türkiye’ deki en aktif 5 öğrenci kulübünden biri olabilmek ve bunu istikrarlı bir biçimde devam ettirebilmektir.