İnovasyon Kampı

İnovasyon Kampı 101 Öğrenci arkadaşlarımızın profesyonel hayatlarında gerekli olabilecek temel yetkinlikler hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması amacıyla 22 Aralık- 5 Ocak tarihleri arasında , haftada 3 gün 1’er eğitim olacak şekilde “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri”, “MS Excel”, “Proje Yönetimi”, “Stratejik Yönetim”, “Zaman  Yönetimi”,  “Etkili  Sunum  Teknikleri”,  “Finansal  Okuryazarlık”,  “Duygusal  Zeka”  eğitimleri düzenlendi. Etkinlik sonunda…